WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Pomoc materialna przyznawana uczniom w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym, a więc o:

1. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
2. STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
3. STYPENDIUM PREZYDENTA MASTA TARNOWA

oraz o pomoc materialną o charakterze socjalnym, czyli:

1. "WYPRAWKĘ SZKOLNĄ"
2. STYPENDIUM SZKOLNE
3. ZASIŁEK SZKOLNY

spełniając wymagane kryteria Więcej
Tekst: mgr Barbara SłowikKARTA MIEJSKA

Tarnowski Organizator Komunalny przypomina uczniom, którzy będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej w Tarnowie, aby składali wnioski o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej (jeżeli jej jeszcze nie posiadają). Karta ta będzie potrzebna do zakupu biletów okresowych.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej: http://www.ekarta.umt.tarnow.pl
lub
w kasach TOK na ul. Krakowskiej 42,
w Urzędzie Miasta Tarnowa na ul. Nowej 4,
gdzie również można je złożyć.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie oraz ksero legitymacji szkolnej.PROJEKT "PIERWSZY DZWONEK"

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek", polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej... WięcejZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 czerwca 2014 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęliśmy od mszy św. w kaplicy szkolnej. Następnie klasa I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawczynią Panią Agnieszką Radzik zaprosiła Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Uczniów na program artystyczny zatytułowany "Szkoła na co dzień"...
Więcej
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb
ZSE-O: image 1 0f 4 thumb