Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Europejski projekt “Transport nr 77” warsztaty w Warszawie

Nasza szkoła bierze udział w Europejskim projekcie  ,,Transport 77”.  Po kwerendzie archiwalnej w Archiwum Państwowym  w Mościcach następnym etapem projektu było spotkanie z koordynatorką  projektu, a także warsztaty w Żydowskim Instytucie Historycznym. Uczestniczkami projektu są Patrycja Wodzińska i Weronika Lisak, uczennice III klasy Technikum Ekonomicznego.  Nasz wyjazd do Warszawy zaplanowaliśmy na 2 dni tj. 2-3 stycznia. W dniu 3 stycznia spotkaliśmy się z panią Aleksandrą Engler –Malinowską, koordynatorką europejskiego projektu ,,Transport 77”.  Spotkanie miało miejsce w Żydowskim Instytucie Historycznym. Podczas naszego spotkania omówiliśmy nasz projekt, a także przedstawiliśmy materiały archiwalne, do których dotarliśmy. Do naszych informacji i naszych potrzeb badawczych został dostosowany warsztat w  dziale genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego. Warsztaty  prowadziła pani  Aleksandra Sajdak, która na przykładach danych osób przedstawiła narzędzia, których ta instytucja używa do  wyszukiwania genealogii danej rodziny. Podczas warsztatów otrzymaliśmy deklaracje pomocy  ze strony prowadzącej warsztaty, a uczestniczki projektu potwierdziły wykorzystanie narzędzi poszukiwawczych w projekcie ,,Transport 77”. Po warsztatach, w tym samym budynku odwiedziliśmy Jana Jagielskiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jagielski) człowieka, który jest autorem publikacji na temat śladów historycznej obecności Żydów w Polsce. Uczennice przedstawiły panu Jagielskiemu swój projekt, a pan Jan  udzielił im kilku cennych rad. Na zakończenie spotkania został obdarowany przez uczestniczki projektu publikacją dotyczącą inwentaryzacji tarnowskiego cmentarza żydowskiego pt. „Kamień i Pamięć”. Po spotkaniu w  Żydowskim Instytucie Historycznym pani Aleksandra Engler- Malinowska oprowadziła nas po Warszawie, a także po wystawie w Muzeum Polin. Późnym popołudniem odbyliśmy spotkania z panią Anitą Szarlik, która jest dziennikarką zajmującą się odtwarzaniem historii społeczności żydowskiej w Galicji. W czasie spotkania również spotkaliśmy się z Shimonem Lev (https://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Lev) który również zajmuje sie odtwarzaniem historii swojej rodziny, a także jest kuratorem różnych wystaw na całym świecie. Wspaniali goście zobowiązali się, że stworzone przez nas historie zostaną przed publikacją projektową zrecenzowane. Wyjazd ten sprawił, iż zdobyte umiejętności i cenne wskazówki pomogą nam w dalszym poszukiwaniu okruchów pamięci o osobach, które urodziły się w Tarnowie, a przebywały w Transporcie 77. Przed nami jeszcze żmudne kwerendy w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym  a także wyjazd do Archiwum Muzeum Auschwitz Birkenau.

Tekst: mgr Tomasz Malec

do góry