Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

Informujemy, że trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (PMT) dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020.

W załączeniu aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Termin składania wniosków: do 30.11.2020 r. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2.

do góry