Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Stypendium szkolne 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składa się w szkole w okienku przyjęć pokoju nr 11 (parter) w terminie do 15 września 2020 r. 

do góry