Dyktando "O złote pióro"


Dyktando jest imprezą polonistyczną organizowaną
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie od 2000 r.

Celem konkursu jest wyłonienie uczniów piszących najpoprawniej pod względem ortograficznym, a ponadto zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego zdobywania umiejętności ortograficznych.

Pomysłodawczynią i organizatorką dyktanda jest polonistka ZSE-O
mgr Alicja Czerwińska-Franek.


Konkurs odbywa się w trzech etapach:

I - początek stycznia;
w wybranym dniu o jednakowej godzinie wszyscy uczniowie ZSE-O (ok. 500 osób) piszą tekst dyktanda, którego autorami są znani profesorowie polonistyki;

II - początek marca;
20-tu najlepszych uczniów wyłonionych po pierwszym etapie rywalizuje o możliwość uczestniczenia w Regionalnym Dyktandzie Ortograficznym "O złote pióro";

III - druga połowa marca;
konkurs ma zasięg regionalny, każdego roku objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.

Dyktando adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych regionu tarnowskiego.
Każda szkoła może wystawić tylko jednego uczestnika konkursu.
Autorem tekstu dyktanda jest prof. dr hab. Bogusław Dunaj - językoznawca z uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pan Profesor osobiście dyktuje tekst i przewodniczy jury konkursowemu złożonemu z nauczycieli-polonistów różnych tarnowskich szkół średnich. Zwycięzca otrzymuje "złote pióro".
Nagrodami honorowane są również kolejne miejsca zajęte w konkursie.
Dyktando cieszy się dużą popularnością.
Każdego roku biorą w nim udział reprezentanci ponad pięćdziesięciu szkół regionu.


Nagrody:

  • nagroda główna - tytułowe "złote pióro",
  • nagrody rzeczowe dla laureatów II i III miejsca,
  • nagroda rzeczowa dla najlepszego gimnazjalisty,
  • pisemne podziękowania dla wszystkich uczniów i ich opiekunów.

  • Tekst: mgr Alicja Czerwińska-Franek    TEKSTY DYKTAND ORTOGRAFICZNYCH