KÓŁKO EKOLOGICZNE

"NATURA"

W ramach realizacji wieloletniego programu ekologicznego (10 lat) w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych zaplanowano i podjęto prace i przedsięwzięcia ekologiczne... Więcej


Konferencja pt. "Czysta Małopolska - Czysta Polska"

W dniu 16.06.2014 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji pt. "Czysta Małopolska - Czysta Polska", podsumowującej przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu.
Celem tej konferencji było upowszechnianie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży. Konferencję, którą obecnością zaszczycił Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski uświetniły wystąpienia dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie oraz chóru "Borzęcińskie Słowiki".
Po muzyczno - tanecznym wstępie miał miejsce wykład Pana Jerzego Zawartka Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego nt. Parków Krajobrazowych w Polsce. Następnie pracownicy Straży Granicznej w Tarnowie, przedstawili zgromadzonym zadania tej jednostki oraz zademonstrowali sprzęt jakim posługują się w swojej pracy.
Kolejnym punktem konferencji były prezentacje multimedialne dwóch placówek szkolnych: Szkoły Podstawowej z Gwoźdźca oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Działania ekologiczne prowadzone na terenie naszej szkoły przedstawiła mgr inż. Bożena Sokoła.
Na zakończenie Pani Dyrektor Urszula Blicharz podsumowała konkursy zorganizowane w ramach projektu, a Pan Kurator wręczył dyplomy i nagrody wyróżnionym uczestnikom. Prace konkursowe można było podziwiać na przygotowanej na tę okoliczność wystawie.
mgr Bożena Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ

Działania ekologiczne w ZSEO
- prezentacja w pdf

GOŚĆ MIESIĄCA - PAN MACIEJ DZIDUSZKO - przedstawiciel handlowy Toyota Cobos - Tarnów Zgłobice

21 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zorganizowano seminarium na temat "Napędy hybrydowe - HYBRYD SYNERGY DRIVE". W ramach tego seminarium odbył się wykład na temat napędów hybrydowych, który przeprowadził przedstawiciel handlowy firmy Toyota Cobos - Tarnów Zgłobice Maciej Dziduszko. Przed szkoła, na południowym tarasie zorganizowano prezentację samochodu Toyota Yaris Hybrid. Po pokazie odbyły się jazdy próbne cieszące się powodzeniem wśród uczniów.

Napędy hybrydowe - HYBRYD SYNERGY DRIVE
Od ponad 16 lat TOYOTA oferuje auta wyposażone w technologię HYBRYD SYNERGY DRIVE . Auta hybrydowe są dowodem na to, że postęp techniczny może iść w parze z troską o ochronę środowiska naturalnego.
Napęd hybrydowy Toyoty składa się z silnika spalinowego połączonego z silnikiem elektrycznym, który wspomaga pracę tradycyjnej jednostki napędowej, zapewniając lepsze osiągi i mniejsze spalanie. Układ hybrydowy polega na współdziałaniu silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Ich współpraca odbywa się automatycznie, czyli oba systemy same wiedzą, kiedy i z jaką mocą mają pracować.
Silnik elektryczny odzyskuje energię powstającą podczas hamowania oraz jest w stanie przekazywać nadwyżki energii powstałe podczas jazdy ze stałą prędkością i magazynować je w baterii pojazdu do czasu powtórnego wykorzystania.. Dwa źródła energii pracują w synergii, uzupełniając i oferując lepszą dynamikę i większą oszczędność od tej, którą mogłyby dawać podczas indywidualnej pracy.
Posiadanie auta z napędem hybrydowym to ekologia i oszczędność.
mgr inż. Jerzy Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ


Prelekcja pt "Działania ekologiczne - narażenie na substancje rakotwórcze"

W dniu 21.03.2014 r. o godz. 11.00 w auli szkolnej w ramach realizacji programu "Szkoła promująca zdrowie", odbyła się prelekcja pt. "Działania ekologiczne - narażenie na substancje rakotwórcze".
W prelekcji zwrócono uwagę na szkodliwość substancji rakotwórczych, głównie metali ciężkich i na zdrowie człowieka. Sklasyfikowano czynniki rakotwórcze i źródła ich emisji. Podkreślono wzrost zachorowalności na nowotwory płuc, wątroby, nerek, narządów rodnych zajmujących drugie miejsce w rankingu chorób w Polsce.
Zachęcano młodzież do stosowania zasad zdrowego stylu życia, przestrzegania Dekalogu Zdrowego Żywienia, stosowania żywności ekologicznej, pozbawionej konserwantów, życia bezstresowego oraz do codziennej aktywności ruchowej.
Głównym celem prelekcji było zachęcanie młodzieży do samodzielnych działań ekologicznych w szkole i środowisku lokalnym oraz dbałość o czystość otaczającego środowiska. Do udziału w akcjach zbiórki i segregacji odpadów z przeznaczeniem na recycling. Podkreślono istotę termicznego spalania surowców wtórnych, których niewłaściwe spalanie jest przyczyną zanieczyszczeń środowiska w substancje rakotwórcze głównie metale ciężkie.
Zaakcentowano problem nałogów wśród młodzieży, podkreślając szkodliwość palenia ze względu na dużą zawartość substancji toksycznych (4000 tysiące w tym 40 substancji rakotwórczych).
Na podsumowanie prezentacji przeprowadzono krótki konkurs wśród młodzieży z zakresu wpływu substancji rakotwórczych na zdrowie człowieka. Młodzież chętnie brała udział w konkursie, najbardziej aktywni zostali wyróżnieni zdrową żywnością: owocami, sałatkami i symbolicznymi kanapkami. Młodzież w skupieniu i zainteresowaniu uczestniczyła w spotkaniu.
Prelekcję i prezentację wzbogacono wystawą ekologiczną pt. "Czyste środowisko - zdrowe życie", w której ukazano pozytywne działania ekologiczne chroniące środowisko przed zagrożeniem życia. Treści zawarte w wystawie były nawiązaniem i uzupełnieniem prelekcji.
mgr inż. Bożena Sokoła

GALERIA ZDJĘĆ

WYSTAWA EKOLOGICZNA

Od 14 października 2013 r. mieliśmy możliwość oglądania w naszej szkole wystawy o tematyce ekologicznej, przygotowanej w ramach konkursu zorganizowanego przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: "My się zanieczyszczeń nie boimy, gdyż aktywnie powietrze chronimy. Metody przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza". Tematyka konkursu miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problemy związane z ochroną powietrza i ekologią, a także uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Ekspozycja wykonana przez uczniów ZSEO zdobyła w konkursie I MIEJSCE! Przygotowaniem wystawy zajęła się klasa 2 THO z wychowawczynią panią mgr Agnieszką Porębą.
Tekst: mgr Justyna Bogusz

GALERIA ZDJĘĆ

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniach 20 i 23 września uczniowie ZSEO przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", odbywającej się w tym roku pod hasłem "Odkrywamy Czystą Polskę".
Jak i w latach ubiegłych, klasy pod opieką nauczycieli wyruszyły, by porządkować tereny w pobliżu szkoły. Koordynatorem akcji była Pani mgr inż. Zdzisława Padło.
Tekst: mgr Justyna Bogusz