GOŚĆ MIESIĄCA

GOŚĆ MIESIĄCA KWIETNIA - MAŁGORZATA REJDYCH

W dniu 16.04.2018 r., Gościem w naszej szkole była pani Małgorzata Rejdych. Pani Małgorzata mieszka w Krakowie, w tym mieście urodziła się dwukrotnie. Ponad 20 lat temu zachorowała poważnie na serce, umierała. Uratował ją przeszczep serca, dokonany w 1998 roku. Od tamtej pory żyje drugi raz. Jakie jest to drugie życie? Intensywne, świadome i piękne. Po roku od operacji wróciła do życia zawodowego, prowadzi dom, uprawia działkę, działa charytatywnie. Od 15 lat prowadzi założone przez siebie Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca; pomaga pacjentom takim jak ona, po transplantacji serca, w spiera oczekujących na operację i ich rodziny. Uczestniczy w szkoleniach, wykładach i spotkaniach propagujących transplantację jako metodę ratowania życia pacjentom ze skrajną niewydolnością narządów. Daje świadectwo sensu i konieczności rozwoju transplantologii. Jej pasje to podróże, sport, szczególnie wędrówki piesze, jazda na rowerze, pływanie. Pani Małgorzata kocha góry, marzy o zdobyciu Korony Polski.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA MARCA - Dr inż. WOJCIECH BOBEK

W dniu 28.03.2018 r. Gościem Misiąca w naszej szkole był dr inż. Wojciech Bobek, adiunkt naukowo - dydaktyczny w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pan dr Wojciech Bobek pracował w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, a od 2004 roku uczestniczy w międzynarodowych seminariach dotyczących statyki drzew. Należy do różnych organizacji branżowych: Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Statyki Drzew z siedzibą w Szwajcarii i Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu i Polskiej Rady Arborystyki. Posiada międzynarodowy certyfikat Europejskiej Rady ds. Drzew jest również egzaminatorem podczas certyfikacji na stopień European Tree Worker zgodnie z standardami EAC. Dr Bobek specjalizuje się w pomiarach, badaniach i ocenie stanu drzew. Wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne, stratygrafie i projekty gospodarki drzewostanem, z użyciem najnowszych technologii rzeczywistości wirtualnej. Konsultuje również projekty zieleni, a także doradza w zakresie doboru zieleni i sposobu postępowania z drzewami.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA LUTEGO - ks. DAMIAN MIGACZ

W dniu 07 lutego 2018 r., Gośćmi w naszej szkole byli: ks Damian Migacz, który jest Diecezjalnym Duszpasterzem Niesłyszących oraz nauczycielem religii w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie wraz z Uczennicami tej szkoły. Ksiądz Damian opowiedział zgromadzonym o komunikacji z osobami Niesłyszącymi oraz nauczył nas alfabetu języka migowego.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA STYCZNIA
KRZYSZTOF NICIEJA i MICHAŁ FRUŻYŃSKI

W dniu 24 stycznia 2018 r., Gośćmi w naszej szkole byli: dzielnicowy Krzysztof Nicieja i młodszy aspirant Michał Frużyński. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Zaproszeni Panowie przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, opowiedzieli o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA GRUDNIA- INGA MARCZYŃSKA

W dniu 17 listopada 2017 r., gościem w naszej szkole była pani Inga Marczyńska - ikonopisarka, malarka, fotografka. Największą pasją artystki jest pisanie ikon, a inspiracją do rozpoczęcia tej drogi artystycznej było malarstwo impresjonistyczne. Jej pragnieniem jest, aby każdy poprzez ikonę i duchowe przeżycia odnalazł w swoim życiu prawdę, dobroć spokój i nadzieję. Uprawia Ona również fotografię artystyczną, w której pragnie ukazać historię często zapomnianą i niechcianą oraz piękno i tragizm tego świata. Inga Marczyńska chętnie włącza się w działania charytatywne oraz prowadzi w ramach wolontariatu warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje artystów, sztukę i historię oraz opiekuje się starymi cmentarzami żydowskimi i cerkwiami. Pracuje w organizacji "AntySchematy2" w Tarnowie i LOT Beskid Zielony w Gorlicach. Pełni również funkcję wiceprezesa rzeszowskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej. Artystka posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace były wyróżniane i nagradzane w różnych konkursach. Ikony artystki znajdują się we Włoszech w Szkocji, Anglii, Niemczech i USA.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA - Ks. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI

W dniu 16 października 2017 r., gościliśmy księdza Andrzeja Augustyńskiego - duchownego rzymskokatolickiego i przedsiębiorcę społecznego. Ksiądz Augustyński ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia Misji w Krakowie. Jest inicjatorem powstania i przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Siemacha. Współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Otrzymał za swoją działalność wiele nagród m.in. Order Odrodzenia Polski, Społecznik Roku 2015, Nagroda Grand Prix Amicus Hominum.

GALERIA ZDJĘĆ

GOŚĆ MIESIĄCA WRZEŚNIA - WOJCIECH BONOWICZ

W dniu 27.09.2017 r., Gościem Miesiąca w naszej szkole był Wojciech Bonowicz - autor i współautor tomów wierszy, książek-wywiadów, książek dla dzieci, biografii "Tischner". Laureat Nagrody Literackiej Gdynia. Ma stały felieton w "Tygodniku Powszechnym" i w miesięczniku "Znak". Występuje od czasu do czasu na scenie, m.in. z zespołami Fisz Emade Tworzywo oraz Pablopavo i Ludziki. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

GALERIA ZDJĘĆ