Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Forum Europejskie

"Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej" to przedsięwzięcie zainicjowane w 2007 roku przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego.

Uczestnicy konkursu, w którym uczniowie z Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także umiejętności z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a od tego roku również do uczniów szkół gimnazjalnych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodzieży szkolnej na temat Unii Europejskiej. Nagrodą dla trójki laureatów Konkursu, którzy wykażą się największą wiedzą jest kilkudniowa wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Fundatorem nagrody głównej jest Poseł do Parlamentu Czesław Siekierski.

Konkursowi od lat towarzyszą imprezy dodatkowe m.in. Festiwal Europejski, podczas którego uczniowie prezentują wybrane kraje Unii Europejskiej, konkursy językowe, pojawiają się występy szkolnego kabaretu, a także prelekcje przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin życia, a także wystaw.

Koordynatorem Konkursu jest Pani Jolanta Kuboń.
Tekst: mgr inż. Jolanta Kuboń

do góry