Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Jubileusz 140-lecia ZSEO

Przygotowujemy się  się do obchodów 140-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Dnia 25 marca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji przygotowań, na którym zaplanowano utworzenie Stowarzyszenia i Fundacji Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego, wieloletniego dyrektora szkoły. 

Koordynator Jubileuszu:  p. Iwona Kapustka, tel. +48 882 718 881  e-mail: absolwent@zseo.tarnow.pl

Prosimy również o kontakt Absolwentów szkoły, którzy chcieliby się podzielić swoimi sukcesami w życiu zawodowym czy społecznym oraz pamiątkami i zdjęciami związanymi z „Ogrodnikiem”. Czekamy na Państwa wspomnienia i zapraszamy do współpracy!

W dniu 26.04.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące organizacji przygotowań do obchodów 140-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Zgodnie z planami utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego, przygotowano statut, który w najbliższym czasie zostanie opublikowany. Kolejne spotkanie Absolwentów odbyło się podczas Integracyjnego Pikniku Ogrodniczeego  12 maja 2019 r. podczas którego ustalono również zakres i formę jubileuszowej publikacji, do której w dalszym ciągu zbieramy materiały i zachęcamy do przesyłania zdjęć i wspomnień z „Ogrodnika”.

 

W dniu 16.06.2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych miało miejsce spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Tarnowskiej Szkoły Ogrodniczej ZSEO w Tarnowie. Przyjęto statut stowarzyszenia i powołano jego władze. Zapraszamy serdecznie absolwentów i przyjaciół do wstąpienia do stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego

W dniu 21 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, wpisał do KRS Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego nadając temu stowarzyszeniu osobowość prawną.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

TARNOWSKIEGO OGRODNIKA

im. Władysława Woźnego

33-100 Tarnów ul. Sanguszków 28

 

KRS: 0000814639          NIP: 9930674660               REGON: 384909164

Nr. Konta bankowego: 56 1870 1045 2085 1063 9255 0001

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu  - Iwona Kapustka

Skarbnik –  Andrzej Nicpoń

Sekretarz – Elżbieta Radwańska

 

Komisja rewizyjna:

Robert Kozioł

Katarzyna Bogusz

Mieczysław Czosnyka

 

Honorowy członek – Maria Woźny

 

Celem stowarzyszenia jest:

  •   skupienie absolwentów i przyjaciół Szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji Szkoły, wymianę informacji o ich działalności i osiągnięciach 
  • zbieranie materiałów archiwalnych i zabytków związanych z bogatą historią Szkoły i jej okolic i opracowanie ich w formie różnych publikacji,
  • prowadzenie i wspieranie różnorodnych działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

 

Nasze plany i propozycje

•       Rozpropagowanie Stowarzyszenia

•       Stworzenie bazy danych o losach absolwentów

•       Organizacja 140-lecia Szkoły

•       Opracowanie i wydanie publikacji jubileuszowej

 

Zebranie członków Stowarzyszenia 12.01.2020 r.

 

 W dniu 12.01. 2020 odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego. Spotkaliśmy się aby poznać i przedyskutować plany działania Stowarzyszenia, wymienić informacje o możliwych i potrzebnych inicjatywach. Naszym głównym celem jest organizacja 140-lecia Szkoły i okolicznościowego zjazdu absolwentów.   Dołącz do nas! Pobierz deklarację członkowską, wesprzyj nas swoim doświadczeniem i pomysłowością!

 

Prezes Stowarzyszenia Iwona Kapustka     

GALERIA ZDJĘĆ


do góry