Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Pomoc materialna motywacyjna

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Informujemy, że trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (PMT) dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020.

W załączeniu aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Termin składania wniosków: do 30.11.2020 r. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Ministra Edukacji NarodowejStypendium Fundacji Efekt Motyla w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
- status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum, technikum (oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2018/19;
- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1-15 lipca 2019r.

do góry