Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Pomoc Pedagogiczno-Psychologiczna w szkole

 

PEDAGOG (terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta)
mgr Ewa Matejska

poniedziałek:   07.00 - 10.00
środa:              08.00 - 16.00 

Porady i wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej, zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.


PSYCHOLOG

mgr Karolina Zając-Feledyn

poniedziałek 12.30-15.30 ( 14-15.30- dyżur telefoniczny psychologa szkolnego)
wtorek 12.30-16.30   
czwartek 12.30-16.30

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.


Procedura "NIEBIESKIEJ KARTY" w ZSEO

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych w stosunku do rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.

Z uwagi na wieloaspektowość tego zjawiska procedura ta obejmuje działania interdyscyplinarne prowadzone przez określone instytucje i służby: policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ochronę zdrowia, oświatę, a także instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Wymienione podmioty, w tym szkoły i placówki oświatowe, zobowiązane są - na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. - do stosowania procedury "Niebieskie Karty".

do góry