Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Profilaktyka w szkole

Profilaktyka  w naszej szkole 


Kampania edukacyjno-informacyjna „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz”

Kampania „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz” potrwa do końca 2020 r., jej głównym celem jest profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku, w tym młodzieży w okresie dojrzewania (ryzyko depresji młodzieńczej).

https://wyleczdepresje.pl/


W dniach 10, 15 i 16 września 2020 r., podczas zebrań z rodzicami po uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych, pedagog Ewa Matejska omówiła uchwalany przez rodziców w porozumieniu z nauczycielami „Program wychowawczo- profilaktyczny ZSEO” oraz programy edukacyjno- profilaktyczne i warsztaty dla uczniów realizowane w naszej szkole przez pedagoga, psychologa szkolnego i zapraszanych specjalistów, w tym programy:  „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Wybierz życie. Pierwszy krok.”, „NOP. NOP. No promil. No problem”, inne według potrzeb i możliwości.


11 września 2019 r., po ślubowaniu uczniów klas pierwszych,odbyło się zebranie dla rodziców.  Pedagog Ewa Matejska poinformowała rodziców o realizowanych w naszej szkole programach profilaktycznych dla uczniów, między innymi: „Blog Szymona,  „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Wybierz życie. Pierwszy krok.”, „NOP. NOP. No promil. No problem”.
Pan Stanisław Koćwin, autor programu „Godność człowieka”,  przeprowadził  szkolenie dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym  od alkoholu i nowych narkotyków  tzw. "dopalaczy”. 
Programy: „Blog Szymona” i „Godność człowieka” są sfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa i realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na rok 2019.
 


We wrześniu 2019 r. uczniowie klas pierwszych: TE5, TK5,  TT5 i TH5 uczestniczyli  w ramach programu "Blog Szymona" w warsztatach  dotyczących profilaktyki uzależnień.

Na listopad 2019 r. zaplanowano spotkania klas pierwszych z przedstawicielami Policji na temat: "Środki psychoaktywne, w tym nowe narkotyki tzw. "dopalacze" oraz cyberprzemoc - zagrożenia i odpowiedzialność". 

Koordynatorem realizowanych w szkole programów i spotkań profilaktycznych jest pedagog szkolny p. Ewa Matejska.

 


do góry