Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Stowarzyszenie Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego

W dniu 21 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wpisał do KRS Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego, nadając mu osobowość prawną.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

TARNOWSKIEGO OGRODNIKA

im. Władysława Woźnego

33-100 Tarnów ul. Sanguszków 28

 

KRS: 0000814639          NIP: 9930674660               REGON: 384909164

Numer konta bankowego: 56 1870 1045 2083 1063 9255 0001

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu  - Iwona Kapustka

Skarbnik –  Andrzej Nicpoń

Sekretarz – Elżbieta Radwańska

 

Komisja rewizyjna:

Robert Kozioł

Katarzyna Bogusz

Mieczysław Czosnyka

 

Honorowy członek – Maria Woźny

 

Celem stowarzyszenia jest:

  •   skupienie absolwentów i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, wymiana informacji o ich działalności i osiągnięciach, 
  • zbieranie materiałów archiwalnych i zabytków związanych z bogatą historią szkoły i jej okolic oraz opracowanie ich w formie różnych publikacji,
  • prowadzenie i wspieranie różnorodnych działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

 

Nasze plany i propozycje:

•       rozpropagowanie Stowarzyszenia,

•       stworzenie bazy danych o losach absolwentów,

•       organizacja 140-lecia Szkoły,

•       opracowanie i wydanie publikacji jubileuszowej,

 


W dniu 12.01.2020 roku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego. Spotkaliśmy się, aby poznać i przedyskutować plany działania Stowarzyszenia, wymienić informacje o możliwych i potrzebnych inicjatywach. Naszym głównym celem jest organizacja obchodów 140-lecia szkoły i okolicznościowego zjazdu absolwentów.   Dołącz do nas! Pobierz deklarację członkowską, wesprzyj nas swoim doświadczeniem i pomysłowością!

 

Prezes Stowarzyszenia Iwona Kapustka     


W dniu 16.06.2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych miało miejsce spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika. Przyjęto statut stowarzyszenia i powołano jego władze. Zapraszamy serdecznie absolwentów i przyjaciół do wstąpienia w nasze szeregi.


W dniu 26.04.2019 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące organizacji przygotowań do obchodów 140-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Zgodnie z planami utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego, przygotowano statut, który w najbliższym czasie zostanie opublikowany. Kolejne spotkanie absolwentów odbyło się podczas Integracyjnego Pikniku Ogrodniczego  12 maja 2019 roku, podczas którego ustalono również zakres i formę jubileuszowej publikacji, do której w dalszym ciągu zbieramy materiały. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i wspomnień z „Ogrodnika”.

 


Przygotowujemy się do obchodów 140-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Dnia 25 marca 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji przygotowań, na którym zaplanowano utworzenie Stowarzyszenia i Fundacji Przyjaciół Tarnowskiego Ogrodnika im. Władysława Woźnego, wieloletniego dyrektora szkoły. 

Koordynator Jubileuszu:  p. Iwona Kapustka, tel. +48 882 718 881,  e-mail: absolwent@zseo.tarnow.pl.

Prosimy również o kontakt absolwentów szkoły, którzy chcieliby się podzielić swoimi sukcesami w życiu zawodowym i społecznym oraz pamiątkami i zdjęciami związanymi z „Ogrodnikiem”. Czekamy na Państwa wspomnienia i zapraszamy do współpracy!

do góry