Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Kalendarz 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: IV TŻa, IV TŻb, IV TAO, IV THT, IV TE 24 kwietnia 2020 r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres I 02 września - 06 grudnia 2019r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas maturalnych: Okres II 09 grudnia 2019r. - 24 kwietnia 2020r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres I 02 września 2019r. - 24 stycznia 2020r.
Podział roku szkolnego na semestry dla klas I - III: Okres II 10 lutego 2020r. - 27 czerwca 2020r.
Egzamin maturalny 4 maja 2020 r. - język polski
5 maja 2020 r. - matematyka
6 maja 2020 r. - angielski
7 maja - 22 maja 2019 r. - egzaminy ustne (oprócz 10 i 17 maja)
Egzamin maturalny poprawkowy 25 sierpnia 2020 r.
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego
b) w dniu, w którym przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum
c) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 maja 2020 r. - j. polski
5 maja 2020 r. - matematyka
6 maja 2020 r. - angielski

9 -10 stycznia 2020r. - egzamin zawodowy

22-23 czerwca 2020r. - egzamin zawodowy

31.10.2019r. i 12.06.2020r.

Konferencje klasyfikacyjne 5 grudnia 2019 r.- po I okresie w klasach maturalnych
22 stycznia 2020 r. - po I okresie w klasach I - III
20 kwietnia 2020 r. - po II okresie w klasach maturalnych
22 czerwca 2020 r. - po II okresie w klasach I - III
Zebrania z rodzicami

11 września 2019 r. - zebranie informacyjne - nowy rok szkolny
14 listopada 2019 r. - konsultacje w razie potrzeb, informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie - klasy maturalne 

14 listopada 2019 r. -  konsultacje w razie potrzeb, informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie - klasy I-III
23 stycznia 2020 r.- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie - klasy I-IV
19 marca 2020r. - konsultacje informujące o wynikach nauczania w II okresie

maj/czerwiec (do ustalenia przez wychowawców klas)

do góry