WYCHOWAWCY 2017/2018


I TE mgr Jacek
Bednarz
wspomagający mgr Jolanta
Chmura
I TAK mgr inż. Iwona
Kapustka
wspomagający mgr Magdalena Żmuda
I TŻ mgr inż. Małgorzata
Nowak
wspomagający mgr Anna
Lorek
I THT mgr Anna
Smaś
wspomagający mgr inż. Ewa Olszewska
II TET mgr Renata Kossowska
wspomagający mgr inż. Katarzyna Bogusz
II TAK mgr Małgorzata Kowal
wspomagający mgr Bartłomiej
Koza

II TŻ mgr inż. Jolanta Kuboń
wspomagający mgr inż. Anna
Hołda
II TH mgr Grażyna
Sabat
wspomagający mgr Urszula
Kucharzyk

II TOM mgr inż. Zdzisława
Padło
wspomagający mgr Elżbieta
Rejkowska-Nicpoń

III TE mgr inż. Dorota Kruczek
wspomagający mgr inż. Andrzej Nicpoń

III TOA mgr Zofia Prajsnar
wspomagający mgr Mirosław
Krzemień
III TŻa mgr Maria Jałowiec
wspomagający mgr Anna
Molczyk

III TŻb mgr Agnieszka
Drelicharz
wspomagający mgr Justyna
Bogusz

III THT mgr Krzysztof Malinowski
wspomagający mgr Agnieszka
Radzik

IV TŻE mgr Katarzyna Stasiowska
wspomagający mgr Anna
Górkowska
IV TAK mgr Elżbieta Radwańska
wspomagający mgr Agnieszka
Klugiewicz

IV THT mgr Bożena
Tlałka
wspomagający mgr Maciej
Pokorny